Govedorejci

 
Shopping cart (0 izdelkov) - 0,00 €

Vaša košarica je prazna

TWENTY ONE, insekticid adulticid, 500 g

Več pogledov

TWENTY ONE, insekticid adulticid, 500 g

Bodi prvi, ki bo pokomentiral izdelek

Insekticid, vsebuje 10% azametifos.


Za zatiranje odraslih muh v živinorejskih objektih.


Samo za poklicno uporabo.


Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Zaloga: Na zalogi

brez DDV: 38,84 € z DDV: 47,38 €
ALI

Podrobno

TWENTY 1 10 % w/w azametifos

Insekticid za zatiranje muh v objektih živinoreje. Samo za poklicno uporabo

 

INSEKTICID ZA POKLICNE UPORABNIKE ZA ZATIRANJE MUH KOT SO HIŠNE MUHE (MUSCA DOMESTICA IN FANNIA CANICULARIS) NANAŠAMO NA STENE IN STROPE KRAVJIH HLEVOV, STAJ, SVINJAKOV, PERUTNINSKIH HLEVOV, DRUGE OBJEKTE ŽIVINOREJE TER NA DEPONIJE, POSTAJE ZA PRETOVARJANJE ODPADKOV, KOMPOSTARNE IN KOMPOSTNIKE.

 Samo za insekticidno uporabo.

 

NANESITE TOČKOVNO NA POVRŠINE, KJER SE ZADRŽUJEJO MUHE.

 

BARVANJE: ZMEŠAJTE 500 g SREDSTVA S 500 ml MLAČNE VODE. DOBRO MEŠAJTE DOKLER SE NE OBLIKUJE PASTA, KI JE DOVOLJ TEKOČA ZA NANAŠANJE S ČOPIČEM. TA KOLIČINA BI MORALA BITI UPORABLJENA ZA TOČKOVNI NANOS V SKUPNI POVRŠINI 5-10 m2. (KJER NI DOVOLJ POVRŠIN ZA NANOS SREDSTVA OZ. KJER JE RAHLO RAZBARVANJE NESPREJEMLJIVO, NANESITE ZMES S ČOPIČEM NA KOSE KARTONA ALI TANKE KOSE LESA IN JIH OBESITE POD STROP.)

 

PRŠENJE: ZMEŠAJTE 250 g SREDSTVA S 5 l MLAČNE VODE NATO S PRŠILKO NANESITE NA 100m2 POVRŠINE.

 

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki P261 - Ne vdihavati prahu P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta P273 - Preprečiti sproščanje v okolje P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode P304+P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika P333+P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo P363 - Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo P391 - Prestreči razlito tekočino P501 - Odstraniti vsebino/posodo v zbirališču nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z lokalno, regionalno, nacionalno in/ali mednarodno zakonodajo

 

Poleg osebne zaščitne opreme izvajajte ustrezni tehnično-tehnološki nadzor izpostavljenosti delavca, kadar je to smiselno. 

Nosite ustrezno zaščitno obleko in ustrezne zaščitne rokavice.

PREPREČITE ČEZMERNO KONTAMINACIJO ZAŠČITNE OBLEKE IN ZAGOTOVITE NJENO REDNO PRANJE.

 NE VDIHAVAJTE PRAHU ali razpršila. Nosite opremo za zaščito dihal in oči.

 PREPREČITE STIK Z ŽIVILI, POSODO IN JEDILNIM PRIBOROM TER POVRŠINAMI, KI SO V STIKU Z ŽIVILI.

TRETIRANIM POVRŠINAM SE IZOGIBAJTE, DOKLER SE SREDSTVO NE POSUŠI.

 Sredstvo in embalažo odstranite varno.

 NE NANAŠAJTE NEPOSREDNO NA ŽIVINO ALI PERUTNINO. V ČASU NANOSA PREPREČITE PRISOTNOST LJUDI ALI ŽIVALI.

 Zaščitite molzne stroje in posode z mlekom pred kontaminacijo. Pred uporabo POKRIJTE VSE REZERVOARJE ZA VODO.

 Pri stiku s kožo ali očmi takoj izperite. UMIJTE ROKE IN IZPOSTAVLJENE DELE TELESA po uporabi in pred jedjo.

 Hraniti le v originalnih posodah. Hraniti v dobro zaprtih posodah.

 HRANITI NA VARNEM. PRED UPORABO POBERITE JAJCA, ODSTRANITE KRMO TER IZPOSTAVLJENO VODO IN MLEKO.

 

Izdelek vsebuje antiholinesterazno organofosforno snov.  NE UPORABLJAJTE, če vam je zdravnik odsvetoval delo s takšnimi snovmi. Ravnajte v skladu z navodili za uporabo, da bi preprečili tveganja za človeka in okolje.

 

10%
Po obliki Vodotopni prah
Živalska vrsta Govedo, Konji, Perutnina, Prašiči
Način uporabe Ne
Po indikacijah Ne
Po težavah Ne
Po skupini Insekticidi
Po proizvajalcih Ne

Uporabite presledek za ločevanje med oznakami. Za fraze uporabite enojne narekovaje (').


Napišite svoje mnenje

Komentirate izdelek: TWENTY ONE, insekticid adulticid, 500 g

Morda vas bodo zanimali tudi naslednji produkti

  • TWENTY ONE, insekticid adulticid, 1000 g

    TWENTY ONE, insekticid adulticid, 1000 g

    brez DDV: 73,80 € z DDV: 90,04 €